Mobile · Softver

Mobilni telefon – alarm detektor

SkyeSpy uređaj, softver koji se ugrađuje u mobili aparat, može se koristiti kao alarmni sistem, ili prisluškivač bilo koje okoline. Ovaj uređaj instalira se u aparat i zatim se postavlja u prostor nad koji vršimo nadzor, na primer u automobilu ili kanceleriji.

Ovaj aparat je u paru sa još jednim unapred definisanim mobilnim brojem, što pomaže u komunikaciji. Upozorenje sa aparata koji je postavljen kao alarmni uređaj na određeno mesto može se slati putem SMS-a, MMM-a i pozivom.

dva načina komunikacije

Prvi je kad aparat koji je postavljen kao detektor, kad detektuje glasove ili buku automatski kontaktira korisnika na unapred definisani broj. A drugi je, kad korisnik kontaktira uređaj koji je postavljen kao detektor, i tajno prisluškuje što se događa u okolini.

Dakle, SkyeSpy je udaljeni audio monitoring, detekcioni softver za S60 mobilni uređae. Ovaj uređaj „sluša“buku u okruženju i registruje je kao „dolazni audio“, kad taj audio dostigne zvuk koji je prethodno definisan, recimo na jačinu zvuka razbijanja prozora ili paljenja motora, SkyeSpy komunicira sa drugim uparenim uređajem, i obaveštava o promeni, jednim od načina SMS-om, MMS-om ili zvonom.

Takođe interakcija se može obaviti u drugom smeru, korisnik poziva uređaj koji je postavljen kao alarm, ali bez zvuka dolaznog poziva i ima uvid u događaje u okolini.

Preporučeni članci

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *